• Polish
  • POLISH PARENT GUIDE 2
  • POLISH PARENT GUIDE 3
  • POLISH PARENT GUIDE 4
  • Polish
  • Polish
  • Polish
  • Polish
Back to careers resources

Parent and carer guide to engineers (Polish language version)

Booklet

Help encourage your child's STEM skills, passion and talent with our parents' guide to engineering careers - now in Polish!

Zachęcaj swoje dziecko do rozwoju umiejętności STEM, pasji i talentów z naszym przewodnikiem dla rodziców na temat wyboru zawodu inżyniera – teraz również w języku polskim!